Drevenice múzea

Aj keď budeme hovoriť o dreveniciach, rátame do tejto skupiny aj klubinský polomurovaný mlyn a drevenomurovanú stavbu kostolíka zo Zborova nad Bystricou. Všetky stavby putovali do skanzenu, aby zachovali ľudovú architektúru, dedičstvo našich predkov. Zostávajú nám ako dôkaz života a jeho spôsobu počas minulých celkom až dvoch storočí. Občas narazíme v areáli skanzenu aj na pôvodné stavby, ako napríklad Šuľavov cholvarok v úvode areálu.

Presun stavieb – sťahovanie domov
Viacero budov pochádza zo zatopenej obce Riečnica, z ktorej obyvateľstvo muselo opustiť svoje domoviny a presťahovať sa inam. Niektorí získali domy v Starej Bystrici, iní našli svoje miesto vo svete. Niekoľko domov však bolo zachránených a prenesených do skanzenu. Presun celých domov je v prípade dreveníc oveľa viac možný, ako pri murovaných stavbách.

Veľká skladačka pre dospelých
Nie len stavitelia skutočných domov ale najmä pracovníci múzea a reštaurátori sa pri rozoberaní domov a ich opätovným poskladaním riadili nákresmi a rozdelením čísel. Každý jeden diel, ktorý sa oddelil na pôvodnom mieste sa očísloval značkami, ktoré pozorné oko nájde aj dnes takmer na každej jednej budove v skanzene. Značky sú poväčšine malé pliešky s číslami. Tie identifikujú jednotlivé diely a udávajú pôvodné miesto trámu, guľatiny, či dosky. Neraz sa pri rekonštrukcii použili aj novšie diely pre zachovanie stavby na čo najdlhší čas.

Všetky stavby majú originálnu drevenú šindľovú strechu. Nevedie k nim žiadna murovaná, či asfaltová cesta. Priamo k domu nevedú ani žiadne oplotenia. Prístupy k domom vedú rovnaké, ako kedysi, tak aby zostávala zachované okolie takýchto obydlí ako v čase ich bežného užívania našimi predkami. Ich výzdoba býva pôvodná. S reštaurovaním pôvodných piecok to bolo o niečo zložitejšie, než pri drevenej stavbe. Aj tie sú však dnes viditeľné a dokonca funkčné vo vystavovaných objektoch. Na jednej z nich napríklad funguje aj posedenie, ktorému by sa potešil aj známy rozprávkový pecivál. Domy obsahujú nástroje bežného života, nástroje na poľnohospodársku činnosť, úpravu drevených šindľov, kováčska dielňa, ale nájdeme tu aj akoby celú dielňu na výrobu tkanín.


Dom z Oščadnice

Spomínané čísla, ktoré slúžili na rozpoznávanie umiestnenia dielu, môžeme pozorovať aj na objektoch, ktoré ležia viac mimo ďalej po asfaltovej ceste a miesto nepatrí medzi miesta navštevované skupinami, iba výnimočne zvedavými návštevníkmi. Číselné ceduľky teda svedčia o tom, že aj tieto dve stavby označené ako objekt 5 a 6 patria, alebo mali patriť do areálu skanzenu.