Železnička na vlastnej koži

Bežne majú možnosť turisti naraziť na celkom tri lokomotívy. Tou hlavnou je funkční lokomotíva, ktorú môžete často nájsť pri hlavnej vstupnej bráne do skanzenu. Na tomto mieste stojí a čaká na návštevníkov skanzenu. Na pravo sa nachádza depo s dvoma koľajovými vjazdmi pre dve lokomotívy v blízkosti bufetu a miestneho potoka. Jedna vyslúžilá lokomotíva sa nachádza aj pár desiatok metrov za hlavným vstupom do skanzenu s jedným vozom pre drevo. Práve tu sa zastavujú prehliadky so sprievodcom alebo učiteľmi. Ďalšou opustenou lokomotívou, ktorá pre poruchu a horší stav stojí je lokomotíva v stanici Chmúra.

Čierna lokomotíva je viditeľná len z niekoľko metrovej diaľky, pretože na tomto mieste turisti stoja kvôli prvej úvrati. Len čo lokomotíva obráti smer, začne cúvať a po prehodení výhybky sa tak ľahko dostávate na druhú úvrať, stále vyššie a vyššie. Kopec nad skanzenom lokomotíva s vozňami obchádza mierne dookola neho.


Železnica Vychylovka

Počas jazdy je možné pritom pozorovať domy skanzenu, pozorovať je tiež možné staršie budovy skôr z 40 až 50-tých rokov, ktoré sú dnes rozpadnuté a nepatria do objektov skanzenu, hoci sú v jeho areáli, sú však chodníkmi a bežne neprístupné. V blízkosti spomínanej čiernej staršej lokomotívy v stanici Chmúra sa tiež nachádza starší železný most, ktorý tu zrejme zanechali pre plánovanú vybudovanie mosta, avšak dnes je to len kopa tvarom zaujímavého železa, ktoré by inak mohlo tvoriť naozaj zaujímavý most. Na rovnakom mieste tiež môžete naraziť na staršie vozne, ktoré slúžili na zvážanie dreva. Pri výklade so sprievodcom turistom tiež vysvetľujú na čo slúžili železnice a vozne.

Lokomotíva prechádza miestnym rozmiestnením budov a tvorí tak zaujímavú atmosféru, kedy staré drevené obydlia pretína železničná trať malého vláčika rovnako tak dobovej technickej architektúry. Fotografie vláčika v akcii spolu s domami sú naozaj niečím zaujímavým a nie až tak často vídaným a dostupným materiálom len tak hocikde.


Železnica vychylovka

Jazda vláčikom stojí už len preto, že ide o slovenskú raritu. Máte si tak možnosť obzrieť skanzen aj z iného miesta ako z ciest a chodníkov. Lokomotíva má občas trhavé pohyby, nie vždy smeruje predom práve pre riešenie trasy a stúpania do kopca pomocou úvratí. Môže sa stať, že pri sedení v blízkosti komína sa v okolí objavia čierne nečistoty popolčeka, no netreba sa ničoho výrazne báť. Šatstvo to zasiahne len minimálne. Z dvoch testovacích jázd sa nám nič nestalo ani pri jednej. Ako náhle vláčik zachádza späť do stanice, pokračuje ešte ďalej, viac do doliny až vidíte svoje zaparkované auto na parkovisku, prechádzate premostením potoku ešte ďalej od areálu skanzenu a vraciate sa späť do stanice. Stanica je pritom ešte pred skanzenom.

Nemusíte byť pritom návštevníkom skanzenu, aby ste boli pasažierom železnice a predsa máte možnosť nazrieť do skanzenu počas jazdy vlakom. Lístky na vlak sú ešte na spôsob starých kartónových lístkov, ktoré máme mnohí v pamäti ešte z bežných vlakových spojov z čias konca osemdesiatych rokov a na menších linkách ešte možno v časoch deväťdesiatych rokov.