Príďte si zmerať sily v kosení trávy a vyskúšať svoju zručnosť a šikovnosť v celoslovenskej súťaži, ktorá sa koná v nedeľu 30. júna 2019 v Skanzene Vychylovka – Nová Bystrica. 

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás srdečne pozýva na XII. ročník celoslovenskej súťaže v kosení trávy. Súťaž, ktorá sa nesie pod názvom „Na zelenej lúke kopa sena“, sa bude konať dňa 30. júna 2019 v Skanzene Vychylovka – Nová Bystrica. Dúfame, že si prídete i tento rok zmerať svoje sily, šikovnosť, zručnosť a vyskúšate si svoje schopnosti.

Program:

Od   9.30 – 10.30 hod. registrácia súťažiacich

Od 10.30 –  súťaž v kosení

Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov bude podľa počtu súťažiach.

Štatút XII. ročníka celoslovenskej súťaže v kosení trávy

„Na zelenej lúke kopa sena“

Hlavný organizátor:

Kysucké múzeum v Čadci

Spoluorganizátor:

Žilinský samosprávny kraj

Miesto konania:

Skanzen Vychylovka – Nová Bystrica

Termín podujatia:

  1. júna 2019

Poslanie podujatia:

– Prezentácia tradičného kosenia trávy

– Priateľské stretnutie koscov z celého Slovenska

– Prezentácia zručnosti a rýchlosti pri kosení pred návštevníkmi

– Sprievodným tematickým vystúpením folklórnej skupiny priblížiť zvyky a tradície pri prácach na lúkach

Podmienky účasti v súťaží:

– Súťažiaci musí mať svoju kosu, kosisko, osličku, ostrák

– Náhradná kosa sa môže použiť pri zjavnom poškodení / polámanie, rozštiepenie, vyhnutie/

– Súťažné polia budú označené číslami a pokosenými pásmi

– Súťažná plocha pre ženy je 0,25 ára / 5×5 m/

– Súťažná plocha pre mužov je 0,50 ára / 10×5 m/

 

Všetky podrobnosti a informácie na: https://www.kysuckemuzeum.sk/muzeum-kysuckej-dediny/1914-na-zelenej-luke-kopa-sena 

INZERCIA: