Objekty č. 5 a 6

Objekty číslo 5 a 6 podľa pracovníka skanzenu nepatria do areálu. No číselné ceduľky hovoria niečo iné. Na týchto stránkach ste sa mohli už stretnúť s náčrtom postupu, akým prebiehalo presúvanie celých drevených budov z ich pôvodných miest na Kysuciach do skanzenu. Práve ceduľky, ktoré po rozobraní budov informovali o presnej polohe jednotlivých dielov na týchto dvoch budovách ležiacich oproti sebe dokazujú, že patria, alebo mali patriť do areálu skanzenu. Pôsobia však obe veľmi zanedbane. Nachádzajú sa niečo viac ako sto metrov od najbližšej budovy skanzenu vyššie po asfaltovej ceste. Stoja opustené vedľa cesty, sú značne poškodené bez zariadenia a akejkoľvek výzdoby, bez dverí a okien.

Hospodárske budovy sem boli možno privezené, alebo môže byť pravdou, že stoja na pôvodnom mieste a označenie pred plánovaným presunom nižšie zostalo, keď sa presun samotný neuskutočnil. Škoda je však, že tieto dve budovy nie sú príliš zachované a pôsobia veľmi zanedbane. Prístupoví cesta k nim je problematická. Cez jarček vyhĺbený vodou vedľa cesty je nutné preskočiť k tráve a strmejšiemu brehu, čo nemusí byť bezpečné.

Na oboch objektoch sú veľmi staré cedule zrejme zo sedemdesiatych alebo osemdesiatych rokov označujúce číslo budovy. Práve od nich sme si odvodili pomenovanie budov pre tieto stránky – objekt č. 5 a objekt č. 6