Stodola z osady u Poništov

Táto budova plnila funkciu malej dielne, pracovne a skladu. Drevená stavba so šindľovou strechou pozostáva z celkovo 5 miestností rôznej veľkosti. Z časti je postavená vo svahu a tak má základy kamenné, vyrovnávajúce podklad. Stred budovy slúžil ako dlážka na mlátenie obilia. Nachádza sa tu tiež niekoľko nástrojov na obrábanie pôdy, koryto na zabíjačku a mnoho ďalšieho. Dlážku tvoria drevené dosky. Budova tiež plnila úlohu.