U Hruškuliaka dom č. 971

Osada u Hruškuliakov sa nachádza chodníkom cez les oproti osady U Poništov, ďalej prejdete cez koľaje po mostíku premosťujúcom miestny potok. Prvý dom z prítomných je označený číslom č. 971. Tento zrubový dom je príkladom kopaničiarskych usadlostí, je postavený v miernom kopci a má kamennomurovaný základ. Inak je celá budova drevená so šindľovou strechou. Má lomené striešky v sedlovej streche. Celkovo má tri miestnosti. Hlavnú chodbu a z nej vedú jedny dvere do jednej väčšej a druhé dvere oproti do menšej miestnosti.


U Hruskuliaka 971

Objekt je čiastočne podpivničený. Hlavná miestnosť má murovanú pec, ktorá je postavená tak, aby mohla slúžiť aj na presušenie mokrého šatstva a na leňošenie v teple. V dome môžete nájsť jednoduché náradie na výrobu strešných šindľov a niekoľko exemplárov bežného nábytku. nechýba ani kolovrátok ako ukážka ľudovej zručnosti a nutnosti svojpomocne si zariadiť a obstarať niektoré potreby a výrobky.