Cintorín pri kaplnke

Cintorín bol pôvodne na rovnakom mieste pri kaplnke na Zborove a spolu s kaplnkou previezli do skanzenu aj kríže. Liatinové kríže sú viaceré navzájom podobné. Typické kríže pre 19. a začiatok 20. storočia sa vyrábali vlievaním roztaveného kovu vysokej teploty do hlinenej formy rozdelenej na dve časti. Tým, že sú niektoré podobné je jasné, že ide o rovnakú formu, prípadne rovnakého predajcu. kríže sú zdobené prírodnými motívmi ako napríklad listy viniča, agátu a rôznych zdobení s dodnes rozpoznateľným nápisom INRI a Kristom.

Opracovaný vyleštený hotový výrobok sa zasadil do kamenného kvádra. Niektoré z nich môžeme datovať s určitostou až do roku 1823. Mená sa vytesali do kamenného podstavca. Jedným z dodnes rozpoznateľným menom je napríklad DORA JEDINAK rodená DROŠČAK.

Nachádza sa tu aj plastika Sv. Jána Nepomuckého, ktorá pochádza z Riečnice. V skutočnosti ide o repliku, keďže originál sa nachádza v Kysuckom múzeu v Čadci.