Šuľavov cholvarok

Prvá budova, ktorá tvorí výstavu ľudovej architektúry, pokiaľ neprechádzate priamo po asfaltovej ceste, je Šuľavov Cholvarok. Budova je pritom na svojom pôvodnom mieste, nebolo potrebné ju premiestňovať. Stojí vo svahu bližšie k lesu. Pod ňou sa nachádza roľa. základy stavby sú postavené z kameňa. Stavba je podpivničená kamennou klenbou, stavba je postavená z drevenej guľatiny, ktorej nerovnosti a medziplochy sú vypĺňané lesným machom. Strecha je pokrytá renovovaným dreveným šindľom podľa pôvodnych dobových technológii. Ako samotná tabuľa na budove informuje, budova slúžila na sezónne ubytovanie pastierov. Mali tu ohradu ovce, rovnako tiež sklad krmiva. Stavba je zachovaná na mieste a s pôdovným vybavením. Stavba je podlhovastá a zložená z troch miestností. Prvou je mašťaľ, druhá stodola a treťou hlavná miestnosť so skromným vybavením. Všetky miestnosti sú priechodné.


Šuľavov Cholvarok

Stavba je prvou pri prehliadke pri vstupe vľao za odstavenou lokomotívou. Cholvarok je v kopci, cesta k nemu je kamenistá poľná cesta.


Ovečky na paši vo Vychylovke

Je prvým dôkazom, ako sa žilo kedysi. Pastieri s ovcami séce dnes na tomto mieste nežijú, ale ovečky tu môžete nájsť v hojnom počte aj dnes.