Oficiálne stránky Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke uvádzajú trvanie tohtoročnej sezóny od 1. mája do 31. októbra 2015

Prehliadky so sprievodcom začínajú hlavnej pokladne:
9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.30*
* prehliadka len v sobotu, nedeľu

Posledný vstup bez sprievodcu:
pondelok – piatok 16.15 hod.
sobota – nedeľa      16.45 hod.
Minimálny počet na prehliadku skanzenu je 8 osôb

Nezabudnite, že na prehliadku skanzenu nie ste odkázaní na prehliadku. Môžete sa pohybovať voľne. Samozrejme očakáva sa slušnosť a zachovávanie.

vychylovka-novaera

INZERCIA: