V nedeľu 8. júla 2018 čaká návštevníkov Skanzenu Vychylovka – Nová Bystrica prezentácia Súkromnej spojenej školy Biela voda 2 z Kežmarku formou módnej prehliadky, ukážky šperkov a výstava modrotlačových foriem zo zbierok Kysuckého múzea.

Súkromná SSŠ v Kežmarku je netradičnou strednou školou so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe. Môže sa pochváliť atraktívnymi učebnými odbormi otvorenými na základe mnohoročných skúseností a zaujímavých výsledkov. Pracuje najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a marginalizovanej rómskej komunity (MRK). Odbory sú dopytovo orientované podľa požiadaviek pracovného trhu a lokality.

Podujatie sa nesie pod názvom „Čaro modrotlače“ a program začína od 13.00 hod. na pódiu pri objekte Krčma z Korne. Študenti si pre Vás pripravili módnu prehliadku, prezentáciu výrobkov, šperkov. Návštevníkov čaká aj vyhliadková jazda na Historickej lesnej úvraťovej železnici, či  jazda drezinou na ktorú sa treba telefonicky ohlásiť /č. t. 041/4397350/.

foto, zdroj a viac informácií na: https://www.kysuckemuzeum.sk/muzeum-kysuckej-dediny/1746-caro-modrotlace 

INZERCIA: