07 Jan 2012
January 7, 2012

Jedinečný pohľad do minulosti

0 Comment

Drevenice a ostatné objekty skanzenu Vychylovka ponúkajú jedinečný pohľad do minulosti. Všetky budovy, ktoré sú v skanzene umiestnené totiž majú dobové zariadenie. Ponúkajú pohľad na to, ako kedysi človek žil. Nachádzajú sa tu pôvodné koberce, ručne vyrezávaný a cenný nábytok. Obyvateľov predstavujú figuríny odeté v dobových krojoch s dobovými ozdobami. nechýba v objektoch u Hruškuliakov ani kolíska, či rakva. Má ísť o výstavu začiatku a konca života, ktorý sa v minulosti naozaj odohrával práve v takýchto domoch. Nie v nemocniciach ani v podobných zariadeniach. Budovy prezentujú spôsob života, jeho jednoduchosť, ale aj sebestačnosť.

Výnimočným a hodnotným doplnením nábytku, rôznych ozdôb a nástrojov je aj niekoľko murovaných piecok, ktoré sú ukážkou toho, ako jedna piecka dokázala v celom dome plniť dôležitú úlohu. Vykurovala, umožňovala prípravu jedál, zároveň tvorila sušiareň, oddychové miesto a v podstate aj spaľovňu prípadného odpadu.

INZERCIA: