Pôvodné miesto, kde kaplnka stála bolo v centre obce Zborov nad Bystricou na mieste blízko cesty v blízkosti súčasného kostola obce. Dnes stojí v blízkosti mlynu z Klubiny a je prvou budovou po asfaltovej ceste pokiaľ neprechádzate k cholvarku. Kaplnka je s charakteristickou bielou farbou, čiernou drevenou strechou a krytím zvonice. Kaplnku zasvätili Panne Márii a pochádza zrejme zo začiatku 19. storočia. Tvoria ju dve hlavné časti – loď a vežová zvonica. Na stavbe je poznať pri pozornejšom sledovaní, že stavitelia nemali priveľmi skúsenosti s podobnými stavbami. Absencia skúsených staviteľov však nespôsobila žiadne problémy so statikou, ide skôr len o vysvetlenie nie príliš rovných strán. Klenba nie je príliš vysoká, dosiahnuť by ju bolo možné aj zo zeme pri výskoku. Vnútro má strohú výzdobu, menší oltár, menšiu sadu obrazov krížovej sady a na strope sa nachádza výrazná väčšia stropná maľba.


Kaplnka panny Márie z Vychylovky Skanzen

Viac o kaplnke si prečítajte v jej samostatnom článku u nás na odkaze https://vychylovka.sk/drevenice-muzea/kaplnka-panny-marie/

INZERCIA: