do-potokaSkanzen Vychylovka je vďaka tradičnej ľudovej architektúre, jednoduchosti života, ktorého podobu zachováva, ako aj pre technickú pamiatku – historickú železnicu, pekným miestom pre fotografie. Za bežné fotografovanie je poplatok 1,5 EURA, no fotenie svadby, to je už niečo iné. Tak, ako všade inde, okrem otvorených parkov, stromov a podobne, aj v skanzene Vychylovka je možné svadobné fotografovanie sa pri dreveniciach a podobne. O takomto zámere je dobré vopred informovať správcu skanzenu, prípadne Kysucké múzeum. Nepochybne vám múzeum rado vyhovie.

Svadba v kostolíku zo Zborova nad Bystricou
V prípade záujmu o svadbu priamo v skanzene je možné požiadať aj o viac informácií k možnosti samotnej svadby priamo v kostolíku zo Zborova nad Bystricou, ktorý je súčasťou skanzenu a je jednou z najznámejších stavieb, ak nie úplne najznámejšou. Kostolík je vysvätený a tak predpokladáme, že spadá pod oddávajúceho z Novej Bystrice. V prípade záujmu o svadbu vo Vychylovke sa tak dá takýto zámer vyriešiť. Ako vo svojom článku odporúča portál naSvadbe.sk, je dobré kontaktovať priamo Kysucké múzeum o ďalšom postupe a realizácií.

INZERCIA: