07 Jan 2012
January 7, 2012

Jedinečný pohľad do minulosti

0 Comment

Drevenice a ostatné objekty skanzenu Vychylovka ponúkajú jedinečný pohľad do minulosti. Všetky budovy, ktoré sú v skanzene umiestnené totiž majú dobové zariadenie. Ponúkajú pohľad na to, ako kedysi človek žil. Nachádzajú sa tu pôvodné koberce, ručne vyrezávaný a cenný nábytok. Obyvateľov predstavujú figuríny odeté v dobových krojoch s dobovými ozdobami. nechýba v objektoch u Hruškuliakov.. read more →

07 Jan 2012
January 7, 2012

Drevenice skanzenu vo Vychylovke

0 Comment

Aj keď budeme hovoriť o dreveniciach, rátame do tejto skupiny aj klubinský polomurovaný mlyn a drevenomurovanú stavbu kostolíka zo Zborova nad Bystricou. Všetky stavby putovali do skanzenu, aby zachovali ľudovú architektúru, dedičstvo našich predkov. Zostávajú nám ako dôkaz života a jeho spôsobu počas minulých celkom až dvoch storočí. Občas narazíme v areáli skanzenu aj na.. read more →