07 Jan 2012
January 7, 2012

Drevenice skanzenu vo Vychylovke

0 Comment

Aj keď budeme hovoriť o dreveniciach, rátame do tejto skupiny aj klubinský polomurovaný mlyn a drevenomurovanú stavbu kostolíka zo Zborova nad Bystricou. Všetky stavby putovali do skanzenu, aby zachovali ľudovú architektúru, dedičstvo našich predkov. Zostávajú nám ako dôkaz života a jeho spôsobu počas minulých celkom až dvoch storočí. Občas narazíme v areáli skanzenu aj na pôvodné stavby, ako napríklad Šuľavov cholvarok v úvode areálu.
O budovách všeobecne sa viac dočítate na odkaze: https://vychylovka.sk/drevenice-muzea/

Zoznam stavieb:
» Šuľavov cholvarok
» Mlyn a píla z Klubiny
» Kaplnka Panny Márie
» Cintorín pri kaplnke
» Dom z Ošcadnice
» Krčma z Korne
» Dom u Rybov
» Dom u Rybov č.56
» Maštaľ z Do potoka
» Dom z Do potoka
» Stodola z Do potoka
» Stodola od Poništa
» Dom z u Poništov
» U Hruškuliaka č. 971
» U Hruškuliaka č. 145
» Dvor Romanovia
» Dom les. robotníkov
» Objekty č. 5 a 6

TIP: chcete vedieť viac o jednotlivých stavbách? Prejdite v hornej ponuke odkazov na DREVENICE MÚZEA kurzorom myši a objaví sa vám ponuka všetkých objektov v skanzene.

INZERCIA: